NIESWOISTE ZAPALENIA JELIT

strona informacyjna dla rodziców i dzieci

Nieswoiste zapalenia jelit to przewlekłe schorzenia przewodu pokarmowego, których przyczyna jest nieznana. Bierze się pod uwagę etiologię autoimmunologiczną czyli nieprawidłową odpowiedź immunologiczną organizmu tzw. autoagresję u osób z predyspozycjami genetycznymi. Za wystąpienie choroby odpowiedzialne jest również uszkodzenie mechanizmów obronnych skierowanych przeciwko bakteriom stanowiącym tzw. fizjologiczną florę jelita (czyli normalnie "zamieszkującym" jelito). Choroby te szczególnie często dotykają ludzi młodych i coraz częściej rozpoznawane są u dzieci.

Wyróżnia się następujące jednostki chorobowe:

  • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  • chorobę Leśniowskiego - Crohna
  • oraz inne rzadziej spotykane niespecyficzne/nieswoiste zapalenie jelita grubego, eozynofilowe zapalenie jelit, chorobę Behceta, wrzód samotny odbytnicy.

VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci odbędzie się 16 maja (sobota) 2015 roku

więcej informacji o konferencjiStrona prowadzona przez II Katedrę i Klinikę Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu